Adobe Zii 2021 v6.1.5 – "Thuốc" các ứng dụng trong bộ Adobe 2021 | Chia sẻ phần mềm //fast.eager.io/gqEJZYgBvd.js
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Adobe Zii 2021 v6.1.5 – “Thuốc” các ứng dụng trong bộ Adobe 2021

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


()

Adobe Zii là app nhỏ chuyên dùng để cờ réc các app trong bộ ứng dụng của Adobe. AE chắc đã quen nên không cần giới thiệu nhiều ^_*

Gần đây thì Zii phát hành các bản Adobe Zii theo tường phiên bản Adobe như sau:

Adobe Zii 2019 4.x.x) dùng để thuốc các phần mềm trong bộ Adobe CC 2019

Adobe Zii 2020 5.x.x) dùng để thuốc các phần mềm trong bộ Adobe 2020

Adobe Zii 2021 6.x.x trong bài này, dùng để thuốc các phần mềm trong bộ Adobe 2021

Với Adobe Zii, các bạn chỉ việc tải về, chạy file, Chọn vào Patch or Drag. Khi được hỏi cấp quyền Root thì bạn chọn OK và nhập mật khẩu đăng nhập máy.

Adobe Zii 2021 6.0

www.fshare.vn/file/VE2TPSJ3HUMB

Adobe Zii 2021 6.0.1

www.fshare.vn/file/EAXKQP32RECA

Adobe Zii 2021 6.0.2

www.fshare.vn/file/CCFSFIZ6MADM

Adobe Zii 2021 6.0.3

www.fshare.vn/file/FRD7PLN5IVJU

Adobe Zii 2021 6.0.4

www.fshare.vn/file/SC2XBG2OXG4W

Adobe Zii 2021 6.0.5

www.fshare.vn/file/PGUOKIMBFX7S

Adobe Zii 2021 6.0.6

www.fshare.vn/file/OHZCENU2HY3B

Adobe_Zii_2021_6.0.7

www.fshare.vn/file/RMLT1DI75UMC

Adobe_Zii_2021 6.0.8

www.fshare.vn/file/ZH65WUBPB7RY

Adobe_Zii_2021 6.0.9

www.fshare.vn/file/ING2LLUBN357

Adobe_Zii_2021 6.1.0 [Mac Intel dùng bản này để thuốc PTS 2021 22.3.1]

www.fshare.vn/file/551H1DJ9HARR

Adobe_Zii_2021 6.1.1

www.fshare.vn/file/7QVVKUAKRVS4

Adobe_Zii_2021 6.1.2

www.fshare.vn/file/S8HFEI3NPDEK

Adobe Zii 2021 6.1.3

www.fshare.vn/file/B23ZH78AIFD8

Adobe Zii 2021 6.1.4

www.fshare.vn/file/1O1V2DDI75SB

Adobe Zii 2021 6.1.5

www.fshare.vn/file/VWM4FK87Z38L

Lưu ý: Sửa lỗi Crash trên Photoshop khi Cr4ck bằng Adobe Zii 6.1.1 và Zii 6.1.2 trên Mac Intel:

1.  Cài xong không mở hoặc Patch vội

2.  Click chuột phải vào file Adobe Zii chọn Show Package Contents> Contents/Resources

3.  Copy file vcontrol.bundle ra ngoài Desktop sau đó đổi tên thành AdobeBIB.framework.

4.  Vào thư mục Application>Adobe Phototoshop 2021>Adobe Phototoshop 2021> Chuột phải chọn Show Package content> vô Contents/Frameworks

5.  Copy file AdobeBIB.framework ở desktop vào thư mục đang mở và chọn Replace.

Xong. Lúc này bạn thử chạy Photoshop sẽ không bị Crash nữa.

Với Mac Silicon (M1) đọc lưu ý ở bài này

Kiểm tra các phiên bản hỗ trợ ở phần chi tiết thay đổi trong các bản cập nhật bên dưới. Nếu không “Thuốc” được bằng zii 6.x tức là bạn đang cài bản cũ, lúc này dùng Zii 5.x ở đây để thuốc

Chi tiết thay đổi trong các bản cập nhật:

Nhấn để xem chi tiết

What’s New in Adobe Zii 2021 6.1.5

Acrobat DC v21.005.20058
After Effects v18.4
Audition v14.4
Character Animator v4.4
Illustrator v25.4
Media Encoder v15.4
Photoshop v22.4.3
Prelude v10.1
Premiere Pro v15.4
Substance 3D Designer v11.2.1
Substance 3D Painter v7.2.2
Substance 3D Sampler v3.0.1
Substance 3D Stager v1.0.1
XD v42.0.22

What’s New in Adobe Zii 2021 6.1.4

Added:
Adobe InDesign 2021 v16.3.2
Adobe Substance 3D Painter v7.2.1
Adobe XD v41.1.12

What’s New in Adobe Zii 2021 6.1.3

 • Adobe Bridge 2021 v11.1
 • Adobe Dimension v3.4.3
 • Adobe Illustrator 2021 v25.3.1
 • Adobe InCopy 2021 v16.3.1
 • Adobe InDesign 2021 v16.3.1
 • Adobe Substance 3D Designer v11.2
 • Adobe Substance 3D Painter v7.2
 • Adobe Substance 3D Sampler v3.0
 • Adobe Substance 3D Stager v1.0

What’s New in Adobe Zii  6.1.2

Adobe Acrobat DC v21.005.20048
Adobe After Effects 2021 v18.2.1
Adobe Animate 2021 v21.0.7
Adobe Illustrator 2021 v25.3
Adobe InDesign Server 2021 v16.2.1
Adobe Lightroom Classic v10.3
Adobe Photoshop 2021 v22.4.2
Adobe Premiere Rush v1.5.62
Adobe XD v41.0.12

What’s New in Adobe Zii  6.1.1

Added:
Adobe Acrobat DC v21.001.20155
Adobe After Effects 2021 v18.2
Adobe Animate 2021 v21.0.6
Adobe Audition 2021 v14.2
Adobe Character Animator 2021 v4.2
Adobe Dimension v3.4.2
Adobe Illustrator 2021 v25.2.3
Adobe InCopy 2021 v16.2.1
Adobe InDesign 2021 v16.2.1
Adobe Media Encoder 2021 v15.2
Adobe Photoshop 2021 v22.4
Adobe Premiere Pro 2021 v15.2
Adobe Premiere Rush v1.5.58
Adobe XD v40.0.22

What’s New in Adobe Zii  6.1.0
Adobe After Effects 2021 v18.1
Adobe Animate 2021 v21.0.5
Adobe Bridge 2021 v11.0.2
Adobe Audition 2021 v14.1
Adobe Media Encoder 2021 v15.1
Adobe Photoshop 2021 v22.3.1
Adobe Premiere Pro 2021 v15.1
Adobe Premiere Rush v1.5.58
Adobe XD v39.0.12

What’s New in Adobe Zii  6.0.9

 • Adobe Acrobat DC v20.012.20048 – 21.001.20145
 • Adobe After Effects 2021 v18.0
 • Adobe Animate 2021 v21.0.0 – 21.0.4
 • Adobe Audition 2021 v14.0
 • Adobe Bridge 2021 v11.0.1
 • Adobe Character Animator 2021 v4.0
 • Adobe Dimension v3.4.1
 • Adobe Dreamweaver 2021 v21.0.0 – 21.1.0
 • Adobe Illustrator 2021 v25.0.0 – 25.2.1
 • Adobe InCopy 2021 v16.0.0 – 16.1
 • Adobe InDesign 2021 v16.0.0 – 16.1
 • Adobe Lightroom Classic v10.0 – 10.2
 • Adobe Media Encoder 2021 v15.0
 • Adobe Photoshop 2021 v22.0.0 – 22.3
 • Adobe Prelude 2021 v10.0
 • Adobe Premiere Pro 2021 v15.0
 • Adobe Premiere Rush v1.5.34 – 1.5.54
 • Adobe XD v34.0.12 – 38.0.12
 • Adobe Photoshop Elements 2021 – 2021.2
 • Adobe Premiere Elements 2021 – 2021.1

What’s New in Adobe Zii  6.0.8

Added:

 • Adobe Acrobat DC v20.012.20048 – 21.001.20135
 • Adobe After Effects 2020 v17.5 – 17.7
 • Adobe Animate 2021 v21.0.0 – 21.0.3
 • Adobe Character Animator 2020 v3.4 – 3.5
 • Adobe Illustrator 2021 v25.0.0 – 25.2.0
 • Adobe Media Encoder 2020 v14.5 – 14.9
 • Adobe Photoshop 2021 v22.0.0 – 22.2.0
 • Adobe Premiere Pro 2020 v14.5 – 14.9
 • Adobe Premiere Rush v1.5.34 – 1.5.50

What’s New in Adobe Zii 2021 6.0.7

Added:

 • Adobe InCopy 2021 v16.1
 • Adobe InDesign 2021 v16.1
 • Adobe XD v36.2.32
 • Adobe Photoshop Elements 2021.1
 • Adobe Premiere Elements 2021.1

What’s New in Adobe Zii 2021 6.0.6

Added:

 • Adobe After Effects 2020 v17.6
 • Adobe Animate 2021 v21.0.2
 • Adobe Audition 2020 v13.0.13
 • Adobe Bridge 2021 v11.0.1
 • Adobe Dimension v3.4.1
 • Adobe Dreamweaver 2021 v21.1.0
 • Adobe Illustrator 2021 v25.1.0
 • Adobe InCopy 2021 v16.0.2
 • Adobe InDesign 2021 v16.0.2
 • Adobe Lightroom Classic v10.1.1
 • Adobe Media Encoder 2020 v14.8
 • Adobe Photoshop 2021 v22.1.1
 • Adobe Prelude 2020 v9.0.3
 • Adobe Premiere Pro 2020 v14.8
 • Adobe Premiere Rush v1.5.44
 • Adobe XD v36.0.32

What’s New in Adobe Zii 2021 6.0.5

Added:

Adobe Acrobat DC v20.013.20074

Adobe Animate 2021 v21.0.1

Adobe Lightroom Classic v10.1

Adobe Media Encoder 2020 v14.7

Adobe Photoshop 2021 v22.1.0

Adobe Premiere Pro 2020 v14.7

Adobe Premiere Rush v1.5.40

Adobe XD v35.2.12

What’s New in Adobe Zii 2021 6.0.4

Added:
 • Adobe Illustrator 2021 v25.0.1
 • Adobe InCopy 2021 v16.0.1
 • Adobe InDesign 2021 v16.0.1
 • Adobe XD v35.1.12

What’s New in Adobe Zii 2021 6.0.3

Added:

Adobe Acrobat DC v20.013.20064

Adobe After Effects 2020 v17.5.1

Adobe Audition 2020 v13.0.12

Adobe Media Encoder 2020 v14.6

Adobe Photoshop 2021 v22.0.1

Adobe Prelude 2020 v9.0.2

Adobe Premiere Pro 2020 v14.6

Adobe Premiere Rush v1.5.38

Adobe XD v35.0.12

What’s New in Adobe Zii 2021 6.0.2

 • This patch will fix a few bugs that were causing problems
 • Ai: Home Screen, iCloud Library running now
 • Dw: running on Catalina 10.15.5 now, Nag screen fixed

What’s New in Adobe Zii 2021 6.0.1

Hỗ trợ thêm:

 • Adobe After Effects 2020 v17.5
 • Adobe Animate 2021 v21.0.0
 • Adobe Audition 2020 v13.0.11
 • Adobe Bridge 2021 v11.0.0
 • Adobe Character Animator 2020 v3.4
 • Adobe Dreamweaver 2021 v21.0.0
 • Adobe Illustrator 2021 v25.0.0
 • Adobe InCopy 2021 v16.0.0
 • Adobe InDesign 2021 v16.0.0
 • Adobe Lightroom Classic v10.0
 • Adobe Media Encoder 2020 v14.5
 • Adobe Photoshop 2021 v22.0.0
 • Adobe Premiere Pro 2020 v14.5
 • Adobe Premiere Rush v1.5.34
 • Adobe XD v34.0.12

What’s New in Adobe Zii 2021 6.0

Hỗ trợ:

 • Adobe Photoshop Elements 2021
 • Adobe Premiere Elements 2021

Trường hợp đã tắt SIP và Gatekeeper nhưng mở file vẫn lỗi bạn đọc thêm bài này

Các bản Adobe CC 2019 thì tải Adobe Zii CC 2019 tại đây: Adobe Zii CC 2019 

Khi cài bản trên Creative Cloud bạn nên check các thay đổi trong Zii (mình có post ở dưới), xem Zii bản mới nhất trên Cloud có được Zii hỗ trợ hay chưa? Nếu có thì bạn có thể cài trực tiếp từ Creative Cloud, nếu không bạn nên tải bộ cài tại maclife, bên trong đều có bản Zii phù hợp với bộ cài.

Lúc cài cứ thoải mái đăng nhập tài khoản Creative Cloud, có thể dùng Facebook, Gmail để login cũng được. Sau khi cài xong các bạn nên vào Creative Cloud tắt Update. Như hướng dẫn trong hình dưới.

Cr4ck xong còn màn hình trial và đếm ngày sau khi mở thì kệ nó nha, mất màn hình thông báo trial lớn lúc khởi động là được (miễn đừng update)


Với những ai có cài các app trong nhiều bộ Adobe khác nhau (ví dụ PTS 2019 và Illustrator 2021) để Crack phần mềm mới cài thêm, bạn KHÔNG NÊN crack bằng cách nhấn vào nút PATCH OR DRAG mà Crack bằng cách Drag (kéo) ứng dụng cần Crack trong thư mục Application vào cửa sổ [PATCH OR DRAG] của Adobe zii để tránh phát sinh lỗi không mong muốn cho những ứng dụng khác đang chạy ổn định

.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

  Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme